Publicaties

Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling en bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan Tilburg University op 17 juni 2011 door prof. dr. Petri Embregts.

Intreerede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op 4 juni 2009 door Mw. dr. Petri Embregts.