Nieuws

Tweede druk trainershandleiding Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In september 2015 verscheen de tweede, herziene druk van de trainershandleiding Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Embregts, Hermsen, & Taminiau, 2015). Deze handleiding biedt trainers duidelijke handvatten om het thema menslievendheid in het handelen van zorgverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan de orde te stellen. De tweede, herziene druk van de trainershandleiding is geactualiseerd en meer gebruiksvriendelijk.