Onderzoekers

Prof. dr. Petri Embregts
Prof. dr. Petri Embregts is als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo) en bekleedt tevens de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische en Klinische Psychologie i.s.m. RINO Zuid) aan Tilburg University. Petri Embregts is tevens directeur Behandelinnovatie en Wetenschap bij Dichterbij. Haar onderzoek richt zich met name op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma’s bij zorgverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

Dr. Maaike Hermsen
Dr. Maaike Hermsen werkt als associate lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vanuit haar functie als Science Practitioner bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking heeft Maaike de training Menslievende Professionalisering mede ontwikkeld.

Dr. Elsbeth Taminiau
Dr. Elsbeth Taminiau werkt als senior onderzoeker bij bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking. Vanuit die rol heeft Elsbeth de training Menslievende Professionalisering mede ontwikkeld.