Het onderzoek

Evaluatieonderzoek naar de effecten van de training Menslievende professionalisering
De effecten van de training Menslievende professionalisering zijn wetenschappelijk onderzocht. Aan dit onderzoek hebben in totaal 69 zorgverleners deelgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Lisanne van Alphen MSc., dr. Maaike Hermsen (uitvoerend onderzoekers) en prof. dr. Petri Embregts (projectleider).

Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten tonen aan dat zorgverleners die de training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben gevolgd, zich onder andere meer bewust zijn van hun professionele attitude en de invloed hiervan op de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Zij zijn zich meer bewust van de invloedrijke positie die zij hebben ten opzichte van cliƫnten en de neiging tot het invullen van hun (zorg)behoeften. Tot slot geven zorgverleners aan dat de training een positieve bijdrage heeft geleverd aan de sfeer binnen het team.