Profiel trainers

Menslievende professionalisering wordt als train-de-trainer cursus en als masterclass aangeboden door RINO Zuid.

Profiel van de trainer:

 • De trainer beschikt over didactische vaardigheden, zoals overbrengen van de inhoud;
 • De trainer is in staat aan te sluiten bij de beginsituatie van de deelnemers, groepsprocessen te begeleiden, een veilige sfeer te creëren en feedback te geven;
 • De trainer bezit kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met mensen met een verstandelijke beperking in de praktijk. Daardoor kan hij of zij zich inleven in de werksituatie van de deelnemers en kan hij of zij voorbeelden bewerken;
 • De trainer is in staat om de inhoud van de training op maat aan te bieden; hij of zij moet in staat zijn een vertaalslag te maken van de inhoud van het trainingsprotocol naar de hulpvraag van mensen met een verstandelijke beperking en naar de behoeften van de zorgverleners binnen het team;
 • De trainer kan zorgverleners enthousiasmeren en motiveren;
 • De trainer heeft een achtergrond in of heeft sterke affiniteit met ethiek en/of filosofische grondslagen van (werken in) de zorg;
 • De trainer heeft kennis van de theorie van menslievende zorg en beschikt over vaardigheden om menslievende professionalisering van zorgverleners vorm te geven;
 • De trainer heeft kennis en vaardigheden ten aanzien van het gebruik van de dialoog in de dagelijkse zorg- en hulpverlening en is bekend met competenties die belangrijk zijn om dialogisch te denken en te werken;
 • De trainer beschikt over vaardigheden om zorgverleners te stimuleren in het creatief, out of the box, denken;
 • De trainer dient eventueel m.b.v. de inzet van acteurs te kunnen werken met zogenaamde ‘onoplosbare’ cases. Hierbij wordt als vanzelf een beroep gedaan op creativiteit door het doorbreken van routines en een gestandaardiseerde manier van denken;
 • De trainer heeft kennis van en ervaring met het model van dilemma-intervisie en/of met methoden voor moreel beraad.