Menslievendheid

Binnen de zorgethiek is een tendens zichtbaar die de professionele zorgbeoefening wil baseren op menslievendheid. Een menslievende beroepshouding, dat wil zeggen verbinding kunnen maken met en af kunnen stemmen op de cliƫnt vanuit persoonlijke betrokkenheid en oprechte aandacht, draagt volgens deze visie bij aan het bieden van goede zorg.

Prof. dr. Annelies van Heijst publiceerde in 2005 de bestseller Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Volgens van Heijst vormen het houden van mensen en het hebben van plezier in de omgang met mensen het fundament voor een professionele zorgbeoefening. Prof. dr. Petri Embregts schreef haar rede als lector met de titel Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en maakte daarbij de vertaalslag naar de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.