Deelnemers

Van de deelnemers wordt verwacht dat er koppelingen worden gelegd naar de eigen werksetting; er wordt gerekend op een actieve bijdrage. Het werken met eigen casuïstiek vanuit het team wordt gestimuleerd. De training zal naast de vier trainingsdagen niet veel extra tijd vragen van de deelnemer, op het voorbereiden van het egodocument (eindopdracht) na.

Aan de training gaat een intake vooraf. Daarin inventariseert de trainer de leerdoelen, behoeften, meerwaarde en opbrengst van de training vanuit het perspectief van de deelnemer, het team en de cliënt. Ook bij de manager/teamleider wordt een (digitale) intake afgenomen.