De training

In de training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat attitudevorming centraal. Zorgverleners krijgen zicht op hun handelen, hun kwaliteiten en blinde vlekken. In de training is reflectie op rollen en verantwoordelijkheden binnen teams een belangrijk aandachtspunt. Daardoor versterkt de training de onderlinge cohesie van teams.

Doelen
De belangrijkste doelen van de training Menslievende professionalisering zijn:

  • Inzicht geven in de eigen professionele attitude;
  • Inzicht geven in de manier waarop professionele attitude van invloed is op de geboden kwaliteit van zorg;
  • Ontwikkelen van een menslievende beroepsattitude.


Teams
De training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is ontwikkeld voor teams werkzaam in het primaire proces van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Omdat de training is gericht op attitudeontwikkeling is deze met enige aanpassing tevens te gebruiken voor zorgverleners in andere sectoren. De aanbevolen groepsgrootte per training ligt tussen de 5 en 14 deelnemers.