Contact

Voor vragen met betrekking tot de train-de-trainer-cursus en de masterclass kunt u contact opnemen
met RINO Zuid.
E-mail: nascholing@rinozuid.nl

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Elsbeth Taminiau.
E-mail: e.f.taminiau@uvt.nl

Voor vragen over de training, het aanschaffen van een trainershandleiding of overige vragen kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens.
E-mail: G.C.J.Heerkens@uvt.nl