Menslievende Professionalisering

Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking hebben specifieke vakkennis en professionele vaardigheden nodig. Maar dat is zeker niet het
enige. Het is ook essentieel dat zij hun persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen inzetten om daadwerkelijk in contact te komen met hun cliënten. In die
afstemming, interactie en verbinding ontstaat menslievende zorg, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan.

Nieuws

Tweede druk trainershandleiding Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Publicaties

Hier vindt u een overzicht van enkele publicaties.

"Menslievende zorg is eigenlijk de zorg in zijn puurheid, zonder de verzakelijking die is opgetreden. De zorg is een bedrijf geworden. En als je dat allemaal weghaalt, al die franje, en je kijkt gewoon naar de mens en daarbij zijn zorgvraag, dat is menslievende zorg."